A Diósgyőri Öntöde Kft (3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.) értesíti tisztelt hitelezőit, hogy a társaság csődeljárást elrendelték - a végzés közzétételének napja, mely az eljárás kezdő időpontja is: 2010. június 24.
A Cstv. 12. §. (1) bek.-re történő hivatkozással felhívjuk a T. Hitelezőt, hogy a 10. §. (2) bek. f./ pontjában meghatározott határidőn belül követeléseiket jelentsék be az azt megalapozó okiratok csatolásával az adósnak és a vagyonfelügyelőnek - a követelés 1 %-át, de legalább 5,000.- Ft-ot, illetve legfeljebb 100,000.- Ft-ot nyilvántartásba-vételi díjként a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.
Diósgyőri Öntöde Kft 'cs.a.'